A-LAN #52


A-LAN AskersundsLAN är anslutet till Sverok - Sveriges Rollspels- och Konfliktspelsförbund, Distrikt Svealand. Läs mer om Sverok på deras hemsida.

AskersundsLAN är erkänt av Askersunds Kultur- och fritidsförvaltning, och listat på deras hemsida på askersund.se.

A-LAN AskersundsLAN är registrerat hos skattemyndigheten som en ideell förening.

A-LAN AskersundsLAN's budgetår löper från 1 januari till 31 december.

Org temp

UPCOMING EVENTS


PAST EVENTS


Picture temp Picture temp Picture temp Picture temp Picture temp Picture temp